Disclaimer

Versterk jouw bedrijf online vanaf slechts 25 euro excl. btw per maand met Websolv’s professioneel webbeheer.

Disclaimer

  1. Aansprakelijkheid: De informatie op deze website is met zorg samengesteld. Wij streven ernaar om accurate en actuele informatie te verstrekken, maar kunnen niet garanderen dat alle informatie altijd volledig en juist is. Het gebruik van de informatie op deze website is op eigen risico.

  2. Geen garanties: Wij bieden geen garanties met betrekking tot de nauwkeurigheid, volledigheid of geschiktheid van de informatie en materialen gevonden of aangeboden op deze website voor een bepaald doel. U erkent dat dergelijke informatie en materialen onnauwkeurigheden of fouten kunnen bevatten en wij sluiten uitdrukkelijk aansprakelijkheid uit voor dergelijke onnauwkeurigheden of fouten voor zover toegestaan door de wet.

  3. Links naar andere websites: Deze website kan links bevatten naar andere websites die niet onder onze controle staan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en bieden deze links uitsluitend voor uw gemak aan. Het opnemen van een link impliceert niet noodzakelijk een goedkeuring van de inhoud van de gelinkte website.

  4. Intellectuele eigendom: Alle inhoud op deze website, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, logo’s, en video’s, is eigendom van of wordt gebruikt met toestemming door ons. Het is niet toegestaan om zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming materiaal van deze website te kopiëren, reproduceren, distribueren, of anderszins gebruiken.

  5. Wijzigingen: Wij behouden ons het recht voor om deze disclaimer op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Door gebruik te blijven maken van deze website stemt u in met de meest recente versie van de disclaimer.

  6. Juridische jurisdictie: Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die voortvloeien uit het gebruik van deze website zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.