Algemene Voorwaarden

Versterk jouw bedrijf online vanaf slechts 25 euro excl. btw per maand met Websolv’s professioneel webbeheer.

Algemene Voorwaarden Websolv

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die Websolv (“wij”, “ons” of “onze”) aanbiedt aan haar klanten (“klant”, “u” of “uw”).

1.2 Door gebruik te maken van onze diensten, gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, dient u geen gebruik te maken van onze diensten.

2. Diensten

2.1 Websolv biedt de volgende diensten aan:

  • Ontwikkeling van zakelijke websites
  • Beheer van websites, inclusief webhosting, onderhoud en beveiliging
  • SEO-optimalisatie: SEO Brons, SEO Zilver, SEO Goud
  • Bestelsysteem voor horeca: Foodsolv

2.2 De specifieke diensten die aan de klant worden geleverd, worden beschreven in de overeenkomst of offerte.

3. Offertes en Overeenkomsten

3.1 Offertes zijn vrijblijvend en 14 dagen geldig na de datum van uitgifte.

3.2 Een overeenkomst komt tot stand wanneer de klant een offerte aanvaardt en een bevestiging ontvangt van Websolv.

3.3 Wij behouden ons het recht voor om een opdracht te weigeren zonder opgave van redenen.

4. Prijzen en Betaling

4.1 Alle prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.

4.2 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.

4.3 Wij factureren jaarlijks en niet maandelijks. De klant gaat een overeenkomst aan voor een jaar.

4.4 Bij niet-tijdige betaling behouden wij ons het recht voor om de dienstverlening op te schorten totdat volledige betaling is ontvangen.

5. Levering en Uitvoering

5.1 Wij streven ernaar om de diensten binnen de overeengekomen termijn te leveren. Vertragingen geven de klant geen recht op schadevergoeding.

5.2 De klant dient tijdig alle benodigde informatie en materialen te verstrekken voor de uitvoering van de diensten.

6. Intellectueel Eigendom

6.1 Alle door Websolv ontwikkelde materialen, waaronder websites, blijven volledig eigendom van Websolv totdat de klant volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen.

6.2 Na volledige betaling krijgt de klant een niet-exclusieve licentie voor het gebruik van de ontwikkelde website.

6.3 Bij het afnemen van een websitepakket zullen er altijd licentiekosten in rekening worden gebracht voor het gebruik van de licentie. Deze licentie blijft eigendom van Websolv en is niet overdraagbaar bij beëindiging van de overeenkomst.

7. Externe Serverfaciliteiten

7.1 Websolv maakt gebruik van een extern bedrijf voor de hosting van websites.

7.2 Mocht de externe partij de algemene voorwaarden wijzigen of besluiten dat bepaalde websites offline moeten vanwege wetsovertredingen, dan is Websolv verplicht hieraan mee te werken en de betreffende website offline te halen.

8. Vergunningen en Verantwoordelijkheden

8.1 Websolv is niet verantwoordelijk voor het verkrijgen van benodigde vergunningen voor de diensten van de klant.

8.2 Websolv biedt slechts een online platform waar klanten en dienstverleners met elkaar in contact kunnen komen.

9. SEO-optimalisatie

9.1 Websolv biedt SEO-optimalisatiepakketten aan: SEO Brons, SEO Zilver, en SEO Goud.

9.2 Websolv werkt met bepaalde SEO-technieken en plugins, maar kan geen perfecte vindbaarheid garanderen.

10. Aansprakelijkheid

10.1 Websolv is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van onze diensten, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid.

10.2 In geen geval zal onze aansprakelijkheid het bedrag overschrijden dat door de klant aan Websolv is betaald voor de betreffende dienst.

10.3 Websolv is niet verantwoordelijk voor het gebruik van foto’s, teksten of andere content die door de klant is aangeleverd en waarop auteursrechten rusten. De klant is verantwoordelijk voor het aanleveren van rechtenvrije content.

11. Beëindiging

11.1 Beide partijen kunnen de overeenkomst schriftelijk beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

11.2 Indien de klant opzegt voordat het contractjaar is verstreken, blijft de klant verplicht om voor het volledige jaar te betalen. De klant kan ervoor kiezen om de website tot het einde van de contractperiode online te houden of deze offline te laten halen zonder creditering.

11.3 Indien de klant na opzegging de website wil verhuizen, zijn er extra kosten van toepassing:

  • Een eenmalige afkoop voor het ontwerp ter hoogte van één jaarlijkse kosten van het webpakket.
  • Een bedrag van €65 voor het beschikbaar stellen van de backup in zip-bestanden.

12. Overmacht

12.1 Websolv is niet verantwoordelijk voor vertragingen of het niet nakomen van verplichtingen als gevolg van overmacht, zoals natuurrampen, oorlog, stakingen of andere onvoorziene gebeurtenissen buiten onze controle.

13. Privacy

13.1 Wij verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met ons privacybeleid, dat beschikbaar is op onze website.

14. Toepasselijk Recht en Geschillen

14.1 Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

14.2 Geschillen zullen bij voorkeur in onderling overleg worden opgelost. Indien dit niet mogelijk is, zullen geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Websolv is gevestigd.

15. Wijzigingen

15.1 Websolv behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wij zullen wijzigingen tijdig op onze website publiceren.

15.2 De gewijzigde voorwaarden treden in werking op de datum van publicatie.

16. Domeinbeheer en Eigendom

16.1 Domeinbeheer: Websolv beheert de domeinen van klanten. Klanten die de eigendom van hun domein willen beheren, krijgen een overeenkomst die bevestigt dat het domein hun eigendom is.

16.2 Domeinoverdracht: Klanten hebben te allen tijde het recht om hun domein op te eisen en te verhuizen naar een andere leverancier. De kosten voor deze verhuizing zijn voor rekening van de klant. Websolv zal hiervoor een bedrag van €65 factureren voor administratieve werkzaamheden.

17. Webservices Pakketten

17.1 Websolv biedt vier Webservices-pakketten aan: Onepager, Instap, Compleet en Extra. Deze pakketten hebben jaarlijkse aanpassingslimieten.

  • Websolv Onepager (1 pagina website): 1 jaarlijkse aanpassing, extra aanpassingen tegen €65 excl. btw per uur.
  • Websolv Instap (3 pagina website): 3 jaarlijkse aanpassingen, extra aanpassingen tegen €65 excl. btw per uur.
  • Websolv Compleet (5 pagina website): 5 jaarlijkse aanpassingen, extra aanpassingen tegen €65 excl. btw per uur.
  • Websolv Extra (7 pagina website): 7 jaarlijkse aanpassingen, extra aanpassingen tegen €65 excl. btw per uur.

18. Toegang tot Admin Panel

18.1 Klanten kunnen toegang krijgen tot het admin panel van hun website. Eventuele fouten die impact hebben op de werking van de website zullen worden hersteld door Websolv.

18.2 Voor het herstellen van fouten die door de klant zijn veroorzaakt, wordt een uurtarief gehanteerd van €65 excl. btw.

19. Foodsolv Bestelsysteem

19.1 Websolv biedt ook een bestelsysteem voor horeca genaamd Foodsolv.

19.2 Horecabedrijven kunnen naast hun website bij Websolv een bestelsysteem gekoppeld krijgen aan hun website. Het bestelsysteem Foodsolv is een uitbreidingsoptie en wordt niet standaard geleverd bij de Websolv websitepakketten.

19.3 Foodsolv is een bestelsysteem waarmee horecabedrijven klanten online kunnen laten bestellen. Websolv brengt voor deze service kosten in rekening van €0,25 inclusief BTW per bestelling.

19.4 Websolv zal het bestelsysteem Foodsolv voor klanten inrichten voor horecabedrijven. Klanten kunnen via de website van het horecabedrijf een bestelling plaatsen. De ondernemer ontvangt de bestelling via een telefoonapplicatie en neemt deze vervolgens in behandeling.

19.5 Foodsolv komt standaard met twee gratis betaalmogelijkheden: contant betalen en pinnen bij de bezorger. De klant die de dienst afneemt bij Websolv is verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van pinapparatuur voor de bezorger.

19.6 Aan het einde van elke maand stuurt Websolv een factuur naar de klanten voor €0,25 per bestelling. Dit gebeurt via een automatisch systeem dat het aantal bestellingen uitleest en het totaalbedrag berekent.

19.7 De afnemende klant is zelf verantwoordelijk om de correcte hardware aan te schaffen voor het werken met Foodsolv. Dit omvat onder andere Android-telefoons of -tablets, of iOS-telefoons of -tablets. Voor klanten die bonnen willen printen, dient de klant zelf thermische printers aan te schaffen en in te stellen.

19.8 Het is mogelijk om Websolv in te schakelen voor de aanschaf en inrichting van hardware voor de Foodsolv-omgeving. Hier zullen extra kosten voor in rekening worden gebracht.

19.9 Indien een klant ondersteuning wenst bij de inrichting van hardware of het gebruik van Foodsolv, hanteert Websolv een uurtarief van €65 excl. BTW, plus voorrijkosten.

19.10 Indien een klant uitgebreidere betaalopties wil binnen het Foodsolv-pakket, biedt Websolv de mogelijkheid om een reintegratieplugin te koppelen aan Foodsolv voor €35 excl. BTW per maand.

Contactgegevens
Websolv
Steenvlietstraat 16
info@websolv.nl
KVK 93142412